แท็ก Galantamine แท็บ PL / o 4mg №14


3 831 ถู


ส่วนผสมที่ใช้งาน: galantamine

ผู้ผลิต: โอโซน

ประเทศ: รัสเซีย

Бренд: galantamine

ยังไม่มีคำอธิบายสำหรับยานี้เลย