د ماشومانو لپاره د پمپس نيپکن نګیزه پیړۍ 64 پی سي.


3 449 روبس


جوړونکي: پروکټر او قمار

د هېواد: برتانیا د امريکا متحده

دا سپارښتنه کیږي چې د ډایپر بدلولو په وخت کې د ماشوم پاملرنې څخه کار واخلئ، او همدارنګه د لاس او مخ مسح کول. همداشان نپیکان به په سفر کې د تګ لپاره د پام وړ وي.