ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ 200ml ਲਈ Penaten ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ


3 769 ਰੂਬਲਜ਼


ਨਿਰਮਾਤਾ: ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ

ਦੇਸ਼: France

ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.