Бүсэлхий мэс заслын дараах хатуу хэмжээ.4 art.9901


3 933 рубль.


Үйлдвэрлэгч: Тонус Елас

Улс: ОХУ-ын

Осол гэмтэл, мэс заслын дараа хэвлийн булчинг бэхжүүлэх. Холбох ба булчингийн найдвартай хамгаалалт, хамгаалалт. Уян хатан зураг, тусгай тайралтын ачаар бүтээгдэхүүн нь сайн биетэй, түүний зураасыг дүрсэлдэг. Үйл ажиллагаа дууссаны дараа хэвлийн булчинг бэхжүүлэх зорилгоор гахай, бөөрний пролапс, түүнчлэн төрсний дараа эмэгтэйчүүдэд зориулсан.