Belt postoperative tsv solid size4 art9901


3 933 rubles


ຜູ້​ຜະ​ລິດ​: Tonus Elast

ປະເທດ: ລັດ​ເຊຍ

ຮັກສາກ້າມເນື້ອຫລັງແລະທ້ອງນ້ອຍຫຼັງຈາກການບາດເຈັບແລະການຜ່າຕັດ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການປ້ອງກັນຂອງກະດູກແລະກ້າມຊີ້ນ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບຮ່າງກາຍທີ່ດີແລະສາມາດຫຼອມອອກໄດ້. ການອອກແບບເພື່ອຮັກສາກ້າມຊີ້ນທ້ອງຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ, ມີເຕືອກຄອດ, ໄຕ prolapse, ແລະແມ່ຍິງຫຼັງຈາກເກີດລູກ.