ផ្ទាំង Galantamine pok PL / o 4mg №14


3 831 ប្រាក់។


ធាតុផ្សំសកម្ម: Galantamine

ក្រុមហ៊ុនផលិត: អូហ្សូន

ប្រទេស: ប្រទេសរុស្ស៊ី

Бренд: Galantamine

មិនមានការពិពណ៌នាសម្រាប់គ្រឿងញៀននេះនៅឡើយទេ។