Zornik tab.p.p.po.8mg №30


3 543 לשפשף.


יצרן: מיקרו מעבדות

מדינה: הודו

אין תיאור עבור התרופה עדיין.