کمربند پس از عمل TSV. اندازه جامد 4 art.9901


3 933 مالش.


تولید کننده: تونوس الست

کشور: روسیه

نگهداری عضلات پشت و عضلات شکم بعد از جراحات و عملیات. تثبیت قابل اعتماد و حفاظت از مفاصل و عضلات. با توجه به بوم الاستیک و برش ویژه، محصولات متناسب با بدن و شبیه سازی خطوط آن است. طراحی شده برای حفظ عضلات شکمی پس از عمل، با فتق، پرولاپس کلیوی، و همچنین زنان بعد از زایمان.